Dạy Con Làm Giàu (Tập 2) - Sử Dụng Đồng Vốn Để Được Thoải Mái Về Tiền Bạc

- Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

khosachnoi.com.vn ( link )

Giọng đọc:

Phạm Ngọc Đông

Bạn đang đi học? Bạn vừa ra trường và chưa có việc làm? Bạn đang làm việc với mức lương ổn định? Bạn đang làm cho một công ty tư nhân tư nhân? Bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ? Bạn muốn được thoải mái về tiền bạc? Dạy con làm giàu tập 2 sẽ là bước khởi đầu cho bạn - những quan điểm mới về đồng vốn và cách sử dụng tiền hiệu quả.

Thảo luận mới nhất:
Châu Nguyễn Ngọc

Châu Nguyễn Ngọc: Tuyệt vời

Bạch Cốt Tinh

Bạch Cốt Tinh: Quá hay và giá trị

Chung Ngọ Đức

Chung Ngọ Đức: Rất tuyệt vời, cảm ơn sách nói

Thu Phạm

Thu Phạm: Rất hay

Tìm gì thế

Tìm gì thế: Cảm ơn nhiều.

Vu Trong Cau

Vu Trong Cau: Cãm ơn kho sách nói

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.