Dạy Con Làm Giàu (Tập 12) - Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu

- Robert T. Kiyosaki
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

khosachnoi.com ( link )

Giọng đọc:

Võ Ngọc Thùy Châu

Cuốn sách này sẽ không dạy bạn trở thành nhà tiên tri... nhưng tôi tin nó sẽ mang lại cho bạn lòng tin rằng tương lai tài chính sáng sủa hơn đang chờ bạn và những người thân yêu của bạn, bất kể sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất có xảy ra hay không. Vì vậy cuốn sách này không nhắm vào một quả cầu tiên tri, mà nhắm vào việc huấn luyện bạn thành một người cảnh giác hơn và được chuẩn bị kỹ hơn cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra...dù tốt hay xấu. Nói cách khác, để giúp bạn kiểm soát tốt hơn tương lai tài chính của bạn. "Quyển sách này nói về việc lựa chọn những phương án mới, những phương hướng mới và một tương lai tài chính mới." - Robert T. Kiyosaki

Thảo luận mới nhất:
Sin Gapore

Sin Gapore: Xin chân thành cảm tác giả cùng nhà tài trợ và chị thùy châu.

Ha Nguyenngoson

Ha Nguyenngoson: Cuốn sách tốt!

Linh Hương Trần

Linh Hương Trần: Cảm ơn rất nhiều!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.