Đếm Những Mảnh Tình - Nguyễn Ngọc Ngạn

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

Nguyễn Ngọc Ngạn

Thảo luận mới nhất:
HÀ BIÊN THÙY

HÀ BIÊN THÙY: Tuyệt vời. Chú Nguyễn Ngọc Ngạn đúng thiên tài. Viết chuyện hay như nhà văn nước ngoài. Rất nhiều trạng thái của nhân vật và chú vẫn thể hiện rất thật. Mình cảm thấy khâm phục

Đạt Chelsea

Đạt Chelsea: Truyện hay

Dũng Nguyễn Thế

Dũng Nguyễn Thế: Truyện hay!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.