Điệu Sáo Mê Hồn - Truyện Kiếm Hiệp

-
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Thảo luận mới nhất:
Dang Quang Pham

Dang Quang Pham: Truyện hay, nhưng cái giọng đọc làm mình bị nóng gan! Cám ơn!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.