Đứa trẻ lạc loài

- Dave Pelzer
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Nam Dương

Thảo luận mới nhất:
Sang Ngô

Sang Ngô: Hay và xúc động

Tòng Hòa

Tòng Hòa: Diễn biến tiếp theo của Không Nơi Nương Tựa cũng không kém cảm động và đau lòng. Dù là cái kết có hậu nhưng toàn bộ câu chuyện đều khiến lòng mình buồn biết mấy.....

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.