Đức Điềm Tĩnh - Thuật Gây Uy Tín & Gieo Ảnh Hưởng

- Hoàng Xuân Việt
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Kien Nguyen

Kien Nguyen: Tất cả sách của HXV thật hay. Thật sâu sắc. Cảm ơn Bác !

Clip Sang tao

Clip Sang tao: Giọng đọc dở quá

Danh Nguyen

Danh Nguyen: Hay lam

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.