Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn

- Tiến Sĩ Alan Phan
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Võ Ngọc Thùy Châu

Thảo luận mới nhất:
trần bảo

trần bảo: Hay

Toan Nguyen

Toan Nguyen: Hay. Sách vừa có tính khoa học, vừa có thông tin, lại rất có cảm hứng và dễ tiêu. Bote 5 sao

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.