Dũng Sài Gòn

- Nguyễn Trí Công
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Minh Hoàng

Thảo luận mới nhất:
Quyền Lê

Quyền Lê: dễ thương, giúp người nghe cảm giác như được tham gia với câu chuyện của tác giả

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.