Dưới Thời Vua Gia Long Hoàng Sa Trường Sa ĐÃ Thuộc Việt Nam

- Trích từ Báo Dân Trí
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.