Đường Tới Thịnh Vượng Toàn Cầu

- Michael Mandelbaum
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

Thảo luận mới nhất:
Tran Thien Thanh

Tran Thien Thanh: Quyển sách trình bày và giải thích các vấn đề kinh tế và xã hội rất hợp lý, trong đó có những quan điểm mới lạ đối với mình. Theo mình đây là một quyển sách đáng đọc nếu bạn thích đề tài kinh tế chính trị.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.