Einstein và vũ trụ giãn nở

- Dr Mike Goldsmith
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Xuân Hùng

Thảo luận mới nhất:
Thương Trần Thị

Thương Trần Thị: Sách hay, lối viết dễ hiểu Giọng đọc ngọng,ngắt nghỉ không đúng chỗ, không biết lấy hơi Nghe mệt

Bá Phát

Bá Phát: Sách viết rất hay

Thịnh Trương

Thịnh Trương: Sách hay ... Giải thích các định luật dễ hiểu

Mạc Xuân Tùng

Mạc Xuân Tùng: Lối viết rất hài hước

Thân Việt Tuấn

Thân Việt Tuấn: Hay tuyệt vời khi ngủ cũng nghe dc nâng cao dân trí

Vinh Lê

Vinh Lê: hay..

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.