Én liệng Truông Mây tập 4

- Vũ Thanh
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Phương Minh

Thảo luận mới nhất:
Yui Hirasawa

Yui Hirasawa: Tập 4, tác giả viết có thiên hướng nói rằng sự thất bại của khởi nghĩa Truông Mây là do ý trời. Giống như Gia Cát Võ Hầu, giỏi cỡ nào cũng không nghịch được ý trời.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.