From Distant Shores

- Mary Electa Adams
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

This is a small volume of poems by Canadian women's rights activist and educator Mary Adams.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.