Giám Đốc 1 Phút

- Ken Blanchard and Spencer Johnson
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Giang MJ

"Vị Giám đốc Một phút" của tác giả Spencer Johnson và Ken Blanchard đã thật sự trở thành hiện tượng toàn cầu trong những năm gần đây, và First News cũng vừa hoàn tất hợp đồng chuyển giao bản quyền với NXB Harper Collins - Hoa Kỳ để xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới.

Thảo luận mới nhất:
Duy Trinh

Duy Trinh: Cách quản lý hiệu quả và đáng học hỏi

Đức Pham

Đức Pham: Rất cô đọng...

Thái Phạm

Thái Phạm: Ít vậy

Hoàng Hải Anh

Hoàng Hải Anh: Rất ok bạn nhé

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.