Giăng Sáng

- Nam Cao
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngô Hồng

Giữa lúc trên văn đàn xuất hiện những quan điểm khác biệt, thậm chí đối lập về văn chương, Nam Cao đã bày tỏ quan điểm của mình trong tập truyện ngắn Trăng sáng: "Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than" Nam Cao cho rằng văn chương có giá trị phải là những tác phẩm có nội dung nhân đạo sâu sắc. Ông viết: "Một tác phẩm thật giá trị phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì đó lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái và sự công bình..."

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.