Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm - Quyển 1)

- NXB Hồng Đức, Hội luật gia Việt Nam ấn hành
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Nhiều người đọc

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.