Gung Ho - Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên (sưu Tầm)

- Ken Blanchard & Sheldons Bowles
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Giang MJ

Bí Quyết Phát Huy Nhiệt Huyết Nhân Viên:Trong bất kỳ tổ chức nào cũng tồn tại những cá nhân không chịu tuân thủ quy tắc chung. Bí quyết thật sự để trở thành một nhà quản lý thành công là khám phá khả năng giải quyết công việc của từng người, tìm cách tận dụng và phát huy điểm mạnh của các hành vi tự nhiên ở mỗi cá nhân đó.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.