Hành Trình Đi Tìm Ngôi Sao Bán Hàng Chuyên Nghiệp

- Hạ Mạnh Quyết
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Hồ Vy

Hồ Vy: cảm ơn tác giả

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.