Hạt Giống Tâm Hồn Dành Cho Sinh Viên Học Sinh

- Jack Canfield và Mark Victor Hansen
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trung Can

Thảo luận mới nhất:
Vy Phan

Vy Phan: Rất hay

Bao Hoai Nguyen

Bao Hoai Nguyen: Hay lắm ạ!

Nguyễn Huy Kha

Nguyễn Huy Kha: Sách hay lắm nếu tác giả củng có thêm một vài câu chuyện sẽ tốt hơn cho những người đọc Cảm ơn tác giả và nhà xuất bản ,người đọc và ứng dụng đã cho mk một cuốn sách hay

Thư Nguyễn

Thư Nguyễn: Hay

thảo đặng

thảo đặng: Hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.