Hạt hòa bình

- Minh Moon
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Uyên Minh

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh: Mình vừa đi xem 1 bộ phim về chiến tranh và thực sự nghĩ giới trẻ nên đọc thêm hiểu thêm về chiến tranh để đồng lòng rằng chúng ta không bao giờ nên để điều tồi tệ đó diễn ra lần nữa!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.