Hồ Chí Minh và Nhật Ký Trong Tù

- Hà Minh Đức
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Dương Liễu

Nhật ký trong tù là một tập thơ chữ Hán, gồm hơn một trăm bài thơ, phần cuối có một số ghi chép về quân sự và thời sự, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian hơn một năm (từ 29-8-1942 đến 10-9-1943) Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép tại các nhà tù ở tỉnh Quảng tây, Trung Quốc. Nhật ký trong tù lên án chế độc nhà tù hà khắc của chính quyền Quốc dân Đảng, thể hiện tinh thần lạc quan cách mạng và tình cảm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập thơ được đánh giá là một văn kiện lịch sử quan trọng, một tác phẩm văn học xuất sắc, có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất và đạo đức cách mạng cho nhiều thế hệ. Tác phẩm Nhật ký trong tù đã được xuất bản nhiều lần, được dịch và giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới.

Thảo luận mới nhất:
Lã Ngọc Đạt

Lã Ngọc Đạt: Trời ơi trơi ơi😅 Đoạn đầu nghe như truyện ma ý vang vọng quá 😆

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.