Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

- Nhiều người
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Hướng Dương

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.