Hơn Nửa Đời Hư

- Vương Hồng Sến
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Vương Hồng Sển - Hơn Nửa Đời Hư (Hồi Ký) Việc in lại đầy đủ tác phẩm "Hơn nửa đời hư" thể hiện sự tôn trọng với một học giả - tác giả lớn, đồng thời qua đó giữ lại những "chứng tích" về ngôn ngữ, nhất là tiếng nói Nam bộ trong bối cảnh gần trọn thế kỷ 20 tác giả sống và tiếp nhận ảnh hưởng từ văn hóa Việt, Tàu, Khmer và Pháp, sự giao thoa đó làm nên một phong cách và cốt cách Vương Hồng Sển. Với mong muốn bạn đọc có dịp thưởng thức "Hơn nửa đời hư' một cách trọn vẹn, chúng tôi xem đây là lần ra mắt không kém phần quan trọng so với lần in đầu cách đây đã nhiều năm. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Một cuốn hồi ký, nhưng lại vượt lên trên mức độ cá nhân và có sức sống lâu bền, như nhà văn Sơn Nam vốn là bạn vong niên của ông nhận định, đó là: "một kiểu Vũ Trung tùy bút... là sự đóng góp quý báu về tư liệu xã hội học, dân tộc học ở vùng đất mới".

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.