Hương Rừng Cà Mau

- Sơn Nam
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Kim Phượng và Đức Huy

Tác giả: Sơn Nam Người đọc: Kim Phượng và Đức Huy Tập Truyện Ngắn Hương Rừng Cà Mau của Nhà Văn Sơn Nam kể những câu chuyện về làng quê, về nông thôn, nhất là vùng quê Tây Nam Bộ. Đến nay, trải qua bao nhiên năm tháng, các câu truyện trong Hương Rừng Cà Mau vẫn là những câu chuyện hấp dẫn đối với bạn đọc, đặc biệt là đối với bạn đọc không có điều kiện gần gũi quê hương, phải tha phương cầu thực hay đi làm ăn nơi xứ người lạ lẫm. 1. Hương Rừng 2. Mùa Len Trâu

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.