Jên Erơ

- Saclôt Brônti
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngô Hồng

Thảo luận mới nhất:
Anh Tho Tran

Anh Tho Tran: Người đọc rất hay. Xin cảm ơn!

Vy Phan

Vy Phan: Mình đọc mà chỉ muốn khóc

Bách Phú Dương

Bách Phú Dương: Rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.