Kế Hoạch Tài Chính Phù Hợp

- Dave Ramsey
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Phạm Ngọc Đông

Thảo luận mới nhất:
Tra Nguyen

Tra Nguyen: Quyển sách rất hay ❤️ cảm ơn app sách nói

Nguyễn Hồ Công Hoàng

Nguyễn Hồ Công Hoàng: Cảm ơn rất nhiều

Nam Hồ Văn

Nam Hồ Văn: Cảm ơn rất nhiều. Mình sẽ giới thiệu cuốn sách này đến cho rất nhiều người.

Thi Lê Văn

Thi Lê Văn: Thanks so much 👍

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.