Khách Hàng Chưa Phải Là Thượng Đế

- Hal F.Rosenbluth. Diane McFerrin Peters.
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Hùynh Thu Thảo

Khách hàng là thượng đế? Không, khách hàng chỉ là thượng đế khi nhân viên của bạn là thượng đế. Vì chỉ khi nhân viên của bạn cảm thấy thoải mái trong công việc, mang những niềm hưng phấn công việc về nhà chia sẻ cùng mọi người, lúc ấy những khách hàng của bạn mới có cơ hội được đối xử như những thượng đế thực thụ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.