Khói lam cuộc tình

- Quỳnh Dao
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Kim Phượng

Thảo luận mới nhất:
Hương Giang Tạ

Hương Giang Tạ: Ko hay lắm. Giọng đọc ko truyền cảm.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.