Không Bao Giờ Là Thất Bại Tất Cả Chỉ Là Thử Thách

- Chung Ju Yung
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Duyên

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Văn Nhân

Nguyễn Văn Nhân: Tuyệt vời

Nguyễn Hữu Điền

Nguyễn Hữu Điền: Rất hay, dù mất gì chứ không thể để mất chữ Tín

Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung: 👍

Nguyễn Đức Chung

Nguyễn Đức Chung: Hay

Vũ Đức Cường

Vũ Đức Cường: Rất hay.

Nguyễn Ngọc Tâm

Nguyễn Ngọc Tâm: Hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.