Không Có Gì Là Thất Bại Tất Cả Chỉ Là Thử Thách

- Chung Yu Yung
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thiên Kim

Người sáng lập tập đoàn Hyundai đã ba lần ngã xuống "bùn đen". Nhưng cả ba lần, ông ấy đều vươn lên và thành công ngoạn mục. Ông ta đúc kết: Cuộc đời không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách

Thảo luận mới nhất:
Tùng Tây Bắc

Tùng Tây Bắc: Hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.