Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi

- Thích Nhất Hạnh
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Thảo luận mới nhất:
Cường Nguyễn Văn

Cường Nguyễn Văn: Thêm tỉnh thức. Có điều để thực hành theo sách quả không dễ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.