Khu vườn mùa hạ

- Kazumi Yumoto
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Phạm Thái

Thảo luận mới nhất:
Trinh Clara

Trinh Clara: Giọng đọc quá tệ, giọng đọc : Mùa Thu Của Cây Dương là vẫn tốt nhất.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.