Làm Ít Được Nhiều

- Jan Yager, Ph. D
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thí Chủ Nguyễn Thị Bích Nhàn

Mỗi ngày có 24 giờ, tương đương 1.440 phút hoặc 86.400 giây. Bạn hoàn thành được gì với chừng ấy giây, phút hay giờ trong ngày hôm nay? Ngày hôm qua? Thậm chí bạn có còn nhớ hay không?

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.