Luận về cải cách giáo dục

- Viên Chấn Quốc
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Nhiều người đọc

Thảo luận mới nhất:
Nguyen Bao

Nguyen Bao: Giáo dục của Trung Quốc phải không ad? Tôi nghe thấy đây đang nói về giáo dục của Trung Quốc. Thực sự, nếu là của Trung Quốc thì tôi không cần nghe, tôi không có điều kiện quan tâm đến giáo dục của Trung Quốc làm gì.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.