Lược Sử Thế Giới

- Patricia S.Daniels, Stephen G.Hyslop
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Phạm Ngọc Đông

Lược sử thế giới là một biên niên sử phong phú về các thời đại - có cái nhìn tổng quát về các sự kiện đồng thời, đưa ra những tư liệu lịch sử sâu rộng ở các vùng, miền khác nhau trên thế giới. Lược sử thế giới tập trung vào các sự kiện lịch sử hay các thời đại có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của nền văn minh thế giới. Mỗi chương bài là một bản tóm tắt các sự kiện lớn xảy ra trên thế giới về chiến tranh, tôn giáo, biến cố lịch sử, các nhà lãnh đạo và những thành tựu của loài người,… Với các bức ảnh, các tác phẩm nghệ thuật và các hình minh họa, Lược sử thế giới cho chúng ta thấy những cái nhìn đẹp đẽ về lịch sử của mỗi thời đại, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử cho mỗi chúng ta

Thảo luận mới nhất:
Cương Đoàn

Cương Đoàn: Hay lắm.

Vinh Lê

Vinh Lê: hay

hongkiet do

hongkiet do: Một kho kiến thức tuyệt vời.thanks

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.