Lược sử thời gian

- Stephen Hawking
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Xuân Hùng

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Hồng Chuyên

Nguyễn Hồng Chuyên: Hay

Đức Viện

Đức Viện: Rất hay ! Cảm ơn .....!

Không Nói Gì

Không Nói Gì: Tốt

Vo Hong

Vo Hong: 👍👍👍👍

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.