Lý Quang Diệu Bàn Về Trung Quốc Hoa Kỳ Và Thế Giới

- G. Allison, R. D. Blackwill, A. Wyne
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Nguyệt Ánh

Ngân Quỹ Kho Sách Nói

Thảo luận mới nhất:
Tui Que Mientay

Tui Que Mientay: Sách hay và người đọc rẩt hấp dẫn. Xin trân trọng cảm ơn.

Bùi Trang

Bùi Trang: Cảm ơn tác giả, cảm ơn Kho sách nói

Huỳnh Tấn Dũng

Huỳnh Tấn Dũng: Tư duy nhìn nhận quá sắc sảo!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.