Ma Nhà Giàu

- Duyên Kwon
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

MC Đình Soạn

Thảo luận mới nhất:
Nguyen Binh

Nguyen Binh: Từ khi vô tình nghe “Trùng Lửa”, mình lại mê giọng đọc của MC Đình Soạn. Cứ lục tìm các bài Mc Đình Soạn để nghe. Vì giọng hay, truyện lại rất hay**

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.