Madam Nhu Trần Lệ Xuân

- Monique Brinson Demery
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Kim Phượng

Thảo luận mới nhất:
Mia Moore

Mia Moore: Sách hay. Văn mượt mà, hấp dẫn. Giọng đọc hay

Khoa Nguyen

Khoa Nguyen: Sách hay, giọng đọc cũng rất hay! Cảm ơn rất nhiều!

Cương Đoàn

Cương Đoàn: Sách hay, nhiều dữ kiện lịch sử quý giá.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.