Miền Tây

- Tô Hoài
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Trung Nghị

Thảo luận mới nhất:
Nam Phương

Nam Phương: Hay Giọng đọc truyền cảm Ngồi nghe mà có thể tưởng tượng được núi rừng Tây Bắc vừa đẹp vừa khó khăn Vừa sinh đôngh vừa đậm tình người lòng yêu nước.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.