Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào Giải toán sơ cấp

- Trần Tuấn Nam chủ biên
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Xuân Hùng

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.