Mua Lại Và Sáp Nhập Căn Bản _ Các Bước Quan Trọng Mua Bán Doanh Nghiệp Và ĐẦU Tư

- Michael E. S. Frankel
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.