Mục Tiêu Quá Trình Liên Tục Hoàn Thiện

- Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

Thảo luận mới nhất:
Hoang Bui

Hoang Bui: Tuyệt phẩm trong các sách kinh doanh

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.