Mưu Trí Xử Thế Theo Quỉ Cốc Tử (Trương Đệ)

- Hoàng Lâm, Thu Lâm
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
nhật đoàn

nhật đoàn: Tuyệt vời quá

Nguyễn Thành Yên

Nguyễn Thành Yên: Thật sâu sắc

Nhật Linh Trần

Nhật Linh Trần: Sách hay, rất thích giọng đọc này

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.