Newton và quả táo rơi

- Kjartan Poskitt
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Xuân Hùng

Thảo luận mới nhất:
San Nguyen

San Nguyen: Sách hay quá.

Thịnh Trương

Thịnh Trương: Sách hay ... Giọng văn hài hước

Vu Duc Trung

Vu Duc Trung: Good

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.