Ngay Cả Buffett Cũng Không Hoàn Hảo

- Vahan Janjigian
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đàm Thanh Phượng

Thảo luận mới nhất:
Huy Trần

Huy Trần: Cuốn sách ngu bỏ mẹ, dành cho loser

Minh Nguyen Hong

Minh Nguyen Hong: Cuốn sách rất hay, giúp người nghe hiểu thêm rất nhiều về Buffett và biết chọn lựa những chiến lược nào của ông để áp dụng cho bản thân. Xin cảm ơn tác giả và các nhà tài trợ đã đưa sách vào kho Sách nói.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.