Ngày Đòi Nợ

- Phil Town
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lê Yến

Thảo luận mới nhất:
Thao Kim

Thao Kim: Quá hay...

Hà Đỗ văn

Hà Đỗ văn: Rất hay cảm ơn tác giả và người ủng hộ

Anh Thu Cat

Anh Thu Cat: Sách rất hay, nhiều kiến thức!

Nguyễn Huy Kha

Nguyễn Huy Kha: Cảm ơn tác giả và người ủng hộ quyển sách này

Van Manh Nguyen

Van Manh Nguyen: Tuyệt vời

Tuấn Tình

Tuấn Tình: Tuyệt vời

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.