Nghệ Thuật Bán Hàng _ Giải Mã Thành Công

- Phạm Cao Tùng
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Thảo luận mới nhất:
Thái Phạm

Thái Phạm: Tôi muốn lấy vợ

Thái Phạm

Thái Phạm: Tôi Không tìm thấy sách để mua

Phạm Ngọc Trường

Phạm Ngọc Trường: Thật tuyệt vời xin cám ơn tác giả

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.