Nghệ Thuật Kinh Doanh Của Người Do Thái

- Minh Tâm
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Quang Tâm

Thảo luận mới nhất:
Huutho Le

Huutho Le: Rất bổ ích, cám ơn tác giả và những người làm chương trình này.

Dã Tràng

Dã Tràng: Tuyệt vời ông mặt trời

viet tran van

viet tran van: Quá tuyệt

Bình Nguyên

Bình Nguyên: Rat bo ích

viet tran van

viet tran van: Quá tuyệt

Dỏng Huỳnh Sỹ Mạnh

Dỏng Huỳnh Sỹ Mạnh: Cảm ơn Kho sách nói! Thật là bổ ích.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.