Ngọc Lịch Bửu Phiêu

- Pháp Diệu
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Thảo luận mới nhất:
hương lan

hương lan: Thật sự là một quyển sách quý, cảm ơn kho sách nói đã giúp tôi tiếp cận được nhiều đầu sách. Mọi người nên đọc cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu để hiểu thêm về nhân quả nhãn tiền. Thật sự trân quý.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.